Гол түншлэгч байгууллагадаа чин сэтгэлийн талархал илэрхийлж байна!

Герман - Монголын бизнес эрхлэгчдийн холбоо

DMUV

Герман-Монголын Бизнес Эрхлэгчдийн Холбоо (ГМБЭХ) нь 1995 оноос хойш Герман болон Герман компаниудтай хамтран ажилладаг Монгол аж ахуй нэгжүүдийн төлөөлөл болж үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. Өнөөгийн байдлаар ГМБЭХ нь 100 гаруй гишүүнтэй ба бид гишүүдийнхээ болон Монголын зах зээлд ажиллах сонирхолтой аж ахуй нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна. Бизнес эрхлэгчдийн томоохон холбоо болохын хувьд ГМБЭХ нь хоёр улсын засгийн газар, эдийн засаг, нийгмийн салбарын шийдвэр гаргагч буюу эрх баригчидтай нягт холбоотой ажилладаг.