ҮЗЭСГЭЛЭНД ОРОЛЦОГЧДЫН цагийн хуваарь

Арга хэмжээний нэр:

Экспо Монголиа 2017
Олон улсын үзэсгэлэн, тогтвортой хөгжлийн бага хурал

Зохион байгуулагчид:
Ёот Фау Консалт ХХК
Улаанбаатар хот, Монгол Улс
Expo Mongolia 21 GmbH
Хамбург, Герман Улс

Арга хэмжээ болох газар:
Мишээл Экспо Төвд

Үзэсгэлэн болох огноо:
2017 оны 10 сарын 10-наас 12-ны өдрүүдэд

Цагийн хуваарь:
2017 оны 10 сарын 10-нд 13:00 цагаас 17:00 цаг хүртэл
2017оны 10 сарын 11-12 нд 10:00 цагаас 17:00 цаг хүртэл

Тохижолт хийх өдөр:
2017 оны 10 сарын 08-ны 19:00 цагаас

Буулгалт хийх өдөр:
2017 оны 10 сарын 12-ны 18:00 цагаас