Үзэсгэлэнгийн талбайн үнэ :

Үзэсгэлэнд оролцогч байгууллага нь үзэсгэлэнгийн танхим дотор хамгийн багадаа 9м2 хэмжээ бүхий тайлбайг түрээслэх боломжтой. Танхим дотор байрлах талбайн үнэ нь тохижилттой, тохижолтгүй эсэхээс хамааран харилцан адилгүй байна. Үзэсгэлэнгийн танхим гадна байрлах талбайг хамгийн багадаа 40м2 хэмжээ бүхий талбайг түрээслэх боломжтой.

Оролцогч байгууллага нь түрээсийн талбайг өөрсдийн байгууллагын хэв маягт тохируулан тохижуулан засах боломжтой. 

Доорх үнэ нь 1м2 талбайн НӨАТ багтаагүй үнэ болно.

   

   Дотор байрлах тохижилттой талбай 470.000₮ 

               /хамгийн бага талбай нь 9м2/

 

 

 

 

   

   Дотор байрлах тохижилтгүй талбай 400.000₮

              /хамгийн бага талбай нь 12м2/

 

 

                                                               Гадна байрлах талбай 150.000₮

                                                                                /хамгийн бага талбай нь 40м2/

Бүртгэлийн хураамж ба каталогит танилцуулга - 425.000₮

Цахилгаан холболтын хураамж, задгай тоолууртай - 415.000₮

 

Талбайн зураг

 FPLAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захиалга өгөх